Predšolska vadba

Otrok skozi elementarne igre, naravne oblike gibanja in osnovne gimnastične elemente pridobiva različne gibalne izkušnje in veselje do gibanja.

Starost: 3–6 let
Lokacija: telovadnica Partizan (Erjavčeva ulica 14)
Število ur na teden: 45 min do 90 min

Opis:
Športno-gibalni program je namenjen otrokom, starim od 3 do 6 let. S prilagojenimi dejavnostmi pod nadzorom športnih pedagogov otroci razvijajo gibalne in funkcionalne sposobnosti ter se postopoma spoznavajo z osnovnimi prvinami različnih športnih zvrsti. Vadba, športni pripomočki in igrala so prilagojeni otrokovem razvoju in starosti.

Program je sestavljen iz:

  • elementarnih iger: lovljenja, skupinski teki, štafetne igre, igre za ogrevanje, igre za sproščanje
  • naravnih oblik gibanja: hoja, tek, skoki, poskoki, lazenje, plazenje, plezanje, vese, fina motorika
  • gimnastičnih vaj: z rekviziti in brez njih
  • različnih motoričnih spretnosti: poligoni, koordinacijsko gibalne naloge
  • dejavnosti za razvoj ravnotežja
  • ustvarjalnega gibanja po ritmu in glasbi
  • osnovnih elementov akrobatike
  • aktivnosti za sproščanje

Program poteka celo leto zaradi postopnega doseganja ciljev. Cilj programa je, da do konca šolskega leta otroci usvojijo vsa osnovna gibanja.

URNIK:

Lokacija dan in ura
Telovadnica Partizan (balkon) Ponedeljek in/ali četrtek, od 16:45 do 17:30

CENIK:

Število ur na teden Letna vadnina (3 obroki) Letna vadnina (enkratni znesek)
45 min 285 € 250 €
1,5 360 € 330 €

Pred vpisom lahko otroka pripeljete na eno brezplačno vadbo, da se sam preizkusi in spozna s programom. Otrok lahko vadbo obiskuje enkrat ali dvakrat tedensko.
S programom začnemo septembra, celoletna vadba pa se zaključi junija.
Vpis v program je možen tudi med šolskim letom, vendar zaradi strukture programa in postopnega usvajanja ciljev priporočamo vpis na začetku šolskega leta.
Izpolnjeno vpisnico lahko pošljete na ali jo oddate osebno na vadbi.Vpisni list