Ženska športna gimnastika

Tekmovalni program deklice usmerja v kakovostni in vrhunski šport. Trenira in tekmuje se na preskoku, dvovišinski bradlji, gredi in parterju.

Starost: 6–15 let
Lokacija: telovadnica Partizan (Erjavčeva ulica 14)
Število ur na teden: 4–15 ur

Opis:
Program je namenjen nadarjenim deklicam, ki redno trenirajo večkrat tedensko. Poudarek je na razvijanju koordinacije, moči in gibljivosti, učenju novih, zahtevnejših elementov in tehnično ter estetsko čim natančnejši izvedbi le teh. Vse skupine so načeloma starostno omejene, vendar je razporeditev individualno odvisna predvsem od predhodnega gimnastičnega znanja ter hitrosti napredovanja.

Vsebinsko treningi temeljijo na 1. in 2. stopnji tekmovalnega sistema v ženski športni gimnastiki, kjer je delo že bolj sistematično. Tu dekleta trenirajo s predhodnim znanjem, stara od 8 do 10 let. Dekleta uvajamo v tekmovalni šport in jih seznanjamo s pravili gimnastičnih tekmovanj na državnem nivoju. Trening je zasnovan tako, da preko preprostih, naravnih in elementarnih gibanj, postopoma prerašča v kompleksne gibalne strukture.

Tekmovalke, stare od 9 do 16 let, trenirajo 3x tedensko ali več. Treningi so intenzivnejši, njihova vsebina pa je vezana na elemente od 3. do 7. stopnje tekmovalnega sistema v ženski športni gimnastiki. Tukaj se dekleta udeležujejo vseh tekmovanj državnega nivoja in nekaterih mednarodnih tekmovanj. Zato tudi trenerji težimo k natančni in kar se da popolni izvedbi, tako s tehničnega kot z estetskega vidika. Poleg vseh gibalnih sposobnosti je tukaj zelo pomemben razvoj gibljivosti, moči in tehnike posameznih prvin.

Tekmovalni pravilniki:

URNIK:

Lokacija dan in ura
Telovadnica Partizan Ponedeljek - petek, od 14:30 do 17:30

CENIK:

Število ur na teden Letna vadnina (3 obroki) Letna vadnina (enkratni znesek)
5 510 € 460 €
7 570 € 515 €
9 645 € 585 €

Vadba traja od avgusta do junija (11 mesecev).
Izpolnjeno vpisnico lahko pošljete na ali jo oddate osebno na vadbi.Vpisni list