Moška športna gimnastika

Tekmovalni program dečke usmerja v kakovostni in vrhunski šport. Trenira in tekmuje se na parterju, konju z ročaji, krogih, preskoku, bradlji in drogu.

Starost: 6–15 let
Lokacija: telovadnica Partizan (Erjavčeva ulica 14)
Število ur na teden: 4–15 ur

Opis:
Program je namenjen nadarjenim dečkom, ki redno trenirajo večkrat tedensko. Poudarek je na razvijanju koordinacije, moči in gibljivosti, učenju novih, zahtevnejših elementov in tehnično ter estetsko čim natančnejši izvedbi le teh. Vadeči tekmujejo v obveznih vajah, nekateri izmed njih pa se bodo udeležili tudi kakšnega mednarodnega tekmovanja, kjer si bodo pridobili dragocene izkušnje za nadaljnjo športno pot. Vse skupine so načeloma starostno omejene, vendar je razporeditev individualno odvisna predvsem od predhodnega gimnastičnega znanja ter hitrosti napredovanja.

Tekmovalni program obveznih vaj v moški športni gimnastiki je namenjen otrokom in mladini, ki so v društvu usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport. Pravilnik je sestavljen iz: pravil za udeležence tekmovanj, pravil za ocenjevanje tekmovalnih sestav, predpisanih tekmovalnih sestav in tehničnih pravil za tekmovanji Pokal Slovenije in državno prvenstvo. Gre za pozoren izbor tistih osnovnih prvin, ki ob primernem izvajanju, omogočajo kasnejšo nadgradnjo le‐teh in posledično tudi uspešne nastope tekmovalcev v kasnejših mladinskih in članskih kategorijah, tudi na mednarodnem nivoju. Namen tekmovalnega programa obveznih vaj je usmerjati tekmovalce k usvojitvi tekmovalčevega gimnastičnega znanja v skladu z njegovimi psihofizičnimi potenciali. Program je strokovno in metodološko dovršen in predstavlja pomemben prispevek k nadaljnjemu razvoju športne gimnastike v Sloveniji.

Trenira in tekmuje se na šestih orodjih: parter, konj z ročaji (jurček), krogi, preskok, bradlja, drog.

Tekmuje se v naslednjih starostnih skupinah: Mlajši dečki ali MDI (7 do 9 let), Starejši dečki ali SDI (10 do 13 let), Kadeti ali KDI (14 do 15 let).

Tekmovalni pravilniki:

URNIK:

Lokacija dan in ura
Telovadnica Partizan Ponedeljek - petek, od 14:30 do 17:30

CENIK:

Število ur na teden Letna vadnina (3 obroki) Letna vadnina (enkratni znesek)
5 510 € 460 €
7 570 € 515 €
9 645 € 585 €

Vadba traja od avgusta do junija (11 mesecev).
Izpolnjeno vpisnico lahko pošljete na ali jo oddate osebno na vadbi.Vpisni list