Gimnastika v OŠ (Gimko)

Vadba poteka enkrat tedensko po različnih osnovnih šolah na Goriškem.

Starost: osnovnošolski otroci
Lokacija: različno
Število ur na teden: 1 ura

Opis:
Namen projekta je omogočiti gimnastično udejstvovanje vsakemu učencu prve triade v vseh slovenskih regijah ne glede na socialni status in kraj bivanja. V okviru programa rekreativne športne gimnastike v osnovnih šolah se učenci že v sklopu raznolikih oblik ogrevanja soočajo z naravnimi oblikami gibanja in elementi gimnastične abecede, ki jih bodo nujno potrebovali za uspešno usvajanje akrobatskih in gimnastičnih prvin v skladu s svojo starostjo in sposobnostjo, za kar bomo poskrbeli s prilagojenimi programi za posamezne starostne skupine otrok (stopenjski sistem vadbe kot program vadbe). Otroci bodo zadovoljevali potrebo po gibanju z izvajanjem naravnih oblik gibanja, razvijali koordinacijo in gibalne ter funkcionalne sposobnosti. Spoznali bodo različne načine ogrevanja, njegov namen in kaj pomeni biti hiter, močan, gibljiv, natančen in vzdržljiv.

ŠPORTNI PEDAGOGI

ALEN FIGELJ
vodja športnih programov v društvu, prof. šp. vzg., trener športne gimnastike

Sodelavci:

  • KAJA DEVETAK, prof. šp. vzg., trener športne gimnastike


Vpisni list