Gimnastika za dečke

Program je namenjen razvoju otroka v rekreativnega telovadca. Dečki se učijo osnovnih elementov na gimnastičnih orodjih in akrobatiko.

Starost: 6–15 let
Lokacija: telovadnica Partizan (Erjavčeva ulica 14)
Število ur na teden: 2 uri do 4 ure

Opis:
Program predstavlja razvoj dečka v rekreativnega ali tekmovalnega telovadca. Vadba je zasnovana na postopnem in prijaznem telesnem in gibalnem razvoju. Program vsebuje pestro paleto gimnastičnih prvin moške športne gimnastike in akrobatike. Dečki so razvrščeni v starostne skupine oziroma glede na strokovno oceno trenerja. Tekmovalci so nadalje razvrščeni v skupine glede na osvojeno znanje, ki ga določa program, kar pomeni, da so člani Gimnastične zveze Slovenije. Dečki se lahko udeležujejo tekem v programu »gimnastika za vse« in tekem iz akrobatike.

Dečki bodo s primernim delom lahko osvojili osnovne elemente gimnastike na štirih orodjih (parter, preskok, bradlja in drog), osnovne elemente akrobatike in skoke na mali prožni ponjavi. Razvili bodo pravilno gibanje, lepo in pravilno telesno držo, spretnost, lepoto in eleganco gibanja. Ob izvajanju številnih akrobatskih in orodnih elementov, ki otrokom predstavljajo pravo zabavo in veliko potrditev ob osvojitvi le teh, dodajo otroku še določeno mero samodiscipline, poguma, odločnosti, motivacije in odgovornosti.

Tekmovalni pravilniki:

URNIK:

Lokacija dan in ura
Telovadnica Partizan (mala) Torek in/ali petek, od 17:00 do 19:00

CENIK:

Število ur na teden Letna vadnina (3 obroki) Letna vadnina (enkratni znesek)
2 375 € 340 €
4 480 € 435 €

Pred vpisom lahko otroka pripeljete na eno brezplačno vadbo, da se sam preizkusi in spozna s programom. Otrok lahko vadbo obiskuje enkrat ali dvakrat tedensko.
Vadba traja od septembra do junija (10 mesecev).
Izpolnjeno vpisnico lahko pošljete na ali jo oddate osebno na vadbi.Vpisni list